Jäätmekäitlus

Õru valla elanikul on võimalik kasutada Valga linna jäätmejaama teenuseid.

Valga linna jäätmejaam asub aadressil Võru tn 109c

Jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00, L kl 10.00-15.00

Vajaliku info leiate Valga linna koduleheküljelt: http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Keskkonnainfo/Jaatmemajandus/Valga-linna-jaatmejaam

 

Õru valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/401022013017&leiaKehtiv

Ohtlike jäätmete äraandmiseks pöörduda Andres Saasrep´i poole, tel 5271474.

Pakendikonteinerid asuvad Õru alevikus korrusmajade juures; Priipalus kiriku juures, Lotas raudteejaama vahetusläheduses ja Epre kaupluse juures (kollane konteiner). Pakendikonteinerite tühjendamise eest tasu ei võeta ja sellepärast võivad nendesse tuua pakendeid kõik inimesed.  Paberikonteiner (sinine konteiner) asub Õru alevikus ja sellessse võib panna ainult puhast paberit (ajalehed, brosüürid, reklaamlehed, pakendipaber jne).

Muudetud: 06.03.2015