Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 18.09.2015. algusega kell 14.00

Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Eelarvestrateegia 2016-2019 arutelu

2. Pakkumise parimaks tunnistamine

3. Kohanimede määramine

4. Isiku avalduse lahendamine (A.Kurg)

5. Kooli koosseisu läbivaatamine

5. Keeni koolis õppivale isikule tugisiku määramine

4. Info jagamine ja arutelu