Tööportaali www.kandideeri.ee tutvustus

Iseteenindus kõigile tööandjaile tööportaalis www.kandideeri.ee täiesti
tasuta.

Kuna meie tugevus ja suurus Teiste Eesti tööportaalide ees seisneb
sotsiaalvõrgustiku Facebook tugevas positsioonis – meie lehtede võrgustikuga
on juba liitunud üle 71000 inimese üle Eestimaa ja iga päev liituvad kümned
uued, siis võib häid tulemusi anda mistahes asukoha ja ametikoha
töökuulutuse avaldamine Kandideeri ee -s.

Kandideeri ee on 5 tegutsemisaastaga tõusnud külastatavuselt 3-le kohale
peale cv online ja cv keskust.