Teavitus

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 18 lg 2 alusel loobub Õru vallavalitsus vallasekretäri konkursist seetõttu, et nimetatud ametikoht ei ole enam vaba, kuna  avaliku teenistuse § 87 lg 5 alusel on  rahuldatud  ametniku poolt esitatud  teenistusest vabastamise loobumise taotlus.