Volikogu istung tulemas

VOLIKOGU ISTUNGI KUTSE

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 12.09.2016. algusega kell 16.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

PÄEVAKORD:

1. Eelarvestrteegia arutelu ja kinnitamine

2. Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

3. Vallavara teise isiku kasutuses  olemise lõpetamine ( J.A)

4. Ülalpidamiskulude toetuse määramine (I-M.S)

5. Info jagamine ja arutelu ( P.Kasuki pöördumine, projekti tegevuste toetamise kinnitamine,

arutelu Kultuurikeskuse osas, ühinemisläbirääkimiste ülevaade )