Kuidas hoiame teie eraelulist teavet

Kuidas hoiame teie eraelulist teavet

Vallavalitsuse tegevus on avalik. Samas võib meie asutusse sattuda Teie eraelulist teavet, seda juhul kui näiteks meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks. Kui soovite meie materjalidega tutvuda, tuleb esitada teabenõue. Osa töötulemustest avaldame aga Internetis. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid -   tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Seega püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi manustes. Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Lisatud 12.11.2012