Volikogu istung

VOLIKOGU ISTUNGI KUTSE

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 8.08.2016. algusega kell 17.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

PÄEVAKORD:

1. Vallavanema lähetusse lubamine

2. Pakkumuse edukaks tunnistamine

3. Vallavara teise isiku kasutusse andmise otsustamine( I.J)

4. Projekti tegevuste toetamise kinnitamine

5. Info jagamine ja arutelu ( teede remont jne)