Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu istungi 26.09.2017 kell 16.00. Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

PÄEVAKORD:

  1. Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2017-2025 vastuvõtmine
  2. Õru valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
  3. Isikute avalduste läbivaatamine ( korterite ost)
  4. Isiku avalduse läbivaatamine ( kinnistu ost)
  5. Hanke pakkumise üle otsustamine
  6. Info jagamine ja arutelu