Hanked

Hanked

Aktiivsed hanked puuduva

 

Hangete ja  vähempakkumiste  avamiste protokollid on kättesaadavad  dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/oruvv/index.aspx?org=402&unit=2