Õru valla lipp ja vapp

Vapp

 Õru valla vapp 

Hõbedasel kilbil sinine vai, milles hõbedane kannel ja selle kohal hõbedane kroon.

Põhjendus

Vapivärvid viitavad Valgamaale. Sinine vai tähistab ka vallamaade paiknemist Väike-Emajõe orundi ja Valga nõo piires. Kannel märgib selle paikkonna elanike läbi sajandite kestnud laululembust ja vaimuerksust. Samuti osutab kannel Fr. Kuhlbarsile, kelle loomingus kandlel keskne koht on . Kroon sümboliseerib muistset "Kungla aega" ja ka seda, et valda kunagi "Vürstivallaks" kutsuti. 

 

Lipp

Õru valla lipp

Valla lipuks on ruudukujuline vapilipp normaalsuurusega 105 x 105 cm.

 

Õru valla vapi ja lipu autor on kunstnik-heraldik Priit Herodes. Kinnitatud Õru Vallavolikogu määrusega nr 5,19.02.1997

 

Õru valla sümbolid ja nende kasutamise kord
 
1. Õru valla sümbolid on vapp ja lipp.
2. Õru valla vapi kirjeldus:hõbedasel kilbil on sinine vai, millel hõbedane kannel ja selle kohal hõbedane kroon.
3. Õru valla vappi kasutatakse vallavolikogu, vallavalitsuse ja tema allasutuste dokumentidel, siltidel, trükistel, pitsatitel ja templitel.
4. Õru valla vapipitsat on sõõr, mille keskel on valla vapp, vapi kohal on kirje "ÕRU VALD" ning vapi all kirje "VALGA MAAKOND". Vapipitsati läbimõõt on 40 mm. Valla vapipitsati hoidja nimetab vallavanem oma käskkirjaga.
5. Õru Vallavolikogu pitsat on sõõr, mille keskel on valla vapp, vapi kohal kirje "ÕRU VALLAVOLIKOGU" ning vapi all kirje "ÕRU VALD". Pitsati läbimõõt on 40 mm.
Vallavolikogu pitsati hoidja määrab vallavolikogu oma otsusega.
6. Õru lasteaed-algkooli pitsat on sõõr, mille keskel on valla vapp, vapi kohal on kirje "ÕRU LASTEAED-ALGKOOL" ning vapi all kirje "ÕRU VALD". Pitsati läbimõõt on 40mm. Pitsati hoidjaks on lasteaed-algkooli juhataja.
7. Õru raamatukogul on tempel. Tempel on ristkülikukujuline, templi vasakus ääres on valla vapp ja templil kirje "ÕRU RAAMATUKOGU ÕRU VALD":
8. Kehtetu.
9. Peale punktis 3 nimetatud juhtude võib valla vappi kasutada vaid vallavalitsuse loal. Luba väljastatakse tasuta või teatud tasu eest.
10. Vallavalitsus võib loa tasuta anda juhtudel, kui seda taotleval asutusel või isikul on üldtunnustatud teeneid valla ees, samuti vapi kasutamisel üldkultuurilistel ja mitteärilistel eesmärkidel.
11. Õru valla vapi tarvitamisel ärilistel eesmärkidel tuleb vallavalitsuselt taotleda luba ja eraldada 10% kasumist valla tuludesse. Kui kasumi määramine on keerukas,otsustatakse eraldise suurus kokkuleppeliselt.
12. Vapi loata või ebastandardsel kujul kasutamise eest karistatakse administratiivkorras.
13. Vapi värvideta (must-valge) kujutamisel tähistatakse värve vastavalt heraldikareeglitele. Kujutise piirjoonte kokkusulamine ja värvide tähistuse kadumine vapijoone vähendamisel peab olema vastavuses vapi standarditega.
14. Vapi erinevate suuruste etalone säilitatakse valla arhiivis. Vapi kasutamise õiguse saamisel väljastab vapi etaloni koopia vallasekretär.
15. Õru valla lipu kirjeldus: ruudukujulist valget kangast läbib sinine vai, millel on valge kannel ja selle kohal valge kroon.
16. Lipu normaalmõõtmed on 105 X 105 cm,laiuse ja pikkuse suhe 1:1. Lipuvarras on sinine.
17. Valla lipp heisatakse samadel alustel mis riigilipp, jälgides rangelt lipu asukohta teiste lippude suhtes.
18. Valla lipupäevad määrab vallavalitsus.
19. Lipu tiražeerimise õigus on ainult Õru Vallavalitsusel.

Muudetud 14.06.2010