Planeeringud

Õru Vallavolikogu 14. märtsi 2014.a otsusega nr 1-1.3/10 jäeti üldplaneeringuna kehtima volikogu 14. juuli 2006. a määrusega nr 6 kehtestatud Õru valla üldplaneering.MÄÄRUS

Õru                                                                                        14.juuli 2006 nr 6

Õru valla üldplaneeringu kehtestamine

Valga Maavalitsus on andnud Õru valla üldplaneeringule heakskiidu ja teinud ettepaneku planeering kehtestada. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 ja planeerimisseaduse § 24 lg 3 alusel:

Õru Vallavolikogu m ä ä r a b:

1. Kehtestada Õru valla üldplaneering.
2. Avaldada teade planeeringu kehtestamisest ajalehes „Valgamaalane”.
3. Määrus jõustub 19.juuli 2006 a.

Avo Allik
Volikogu esimees


Muudetud 14.03.2014

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (krundijaotuskava.pdf)Õru aleviku krundijaotuskavaKrundijaotuskava plaanimaterjaliga saab tutvuda vallavalitsuses.876 Kb
Download this file (6ru - l2hivaade - 6ru alevik (A3).png)Õru alevik Üldplaneeringu kaart252 Kb
Download this file (6ru - l2hivaade - 6ruste kyla (A3).png)Õruste külaÜldplaneeringu kaart256 Kb
Download this file (6ru - l2hivaade - lota kyla (A3).png)Lota küla Üldplaneeringu kaart160 Kb
Download this file (6ru - l2hivaade - priipalu kyla (A3).png)Priipalu küla Üldplaneeringu kaart234 Kb
Download this file (6ru - l2hivaade - unikyla (A3).png)Uniküla Üldplaneeringu kaart164 Kb
Download this file (6ru - yldkaart (A0).png)Õru valdKogu valla üldplaneeringu kaart 2490 Kb
Download this file (6RU_VALLA_YLDPLANEERING_14072006.pdf)Õru valla üldplaneeringu seletuskiri 259 Kb
Download this file (lisa otsusele nr 1-1.3_10 yldplaneeringu ülevaatamine.pdf)Õru valla üdplaneerinu ülevaatamise tulemused Lisa otsusele 1_1.3/10tulemused lisa75 Kb
Download this file (otsus 10.pdf)Otsus nr 1-1.3/10 339 Kb