Arengukavad

Riigi Teataja

Valla 2011-2018 aasta arengukava vastu võtmine

kinnitatud määrusega 2011 mis RT https://www.riigiteataja.ee/akt/428122013033

tegevuskava muudetud otsusega link http://avalik.amphora.ee/oruvv/index.aspx?type=12&id=25791

 

Vanemad arengukavad

Muudetud 20.02.2015

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (arengukava_veevargi_ ja_kanalisatsiooni I osa.doc)Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018 I osa 1443 Kb
Download this file (arengukava_veevargi_ ja_kanalisatsiooni II osa.doc)Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018 II osa 744 Kb
Download this file (arengukava_veevargi_ ja_kanalisatsiooni III osa.doc)Õru valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018 III osa 363 Kb
Download this file (ru_olemasolev_ldskeem_lisa1a.pdf)Lisa 1AÕru aleviku olemasolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem110 Kb
Download this file (ru_planeeritav_ldskeem_lisa1b.pdf)Lisa 1BÕru aleviku rekonstrueeritava ja rajatava ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem89 Kb
Download this file (ru_hisveevrgi-ja_kanalisatsiooniga_piiritl.pdf)Lisa 1CÕru aleviku ühisveevarustusega piiritletud ala ja reovee kogumisala115 Kb
Download this file (ruste_kla_lisa2a.pdf)Lisa 2AÕruste küla olemasolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem109 Kb
Download this file (Priipalu_kla_lisa3a.pdf)Lisa 3APriipalu küla olemasolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni üldskeem 112 Kb
Download this file (arengukava_kandi_20112009.pdf)Õru kandi arengukava 2153 Kb
Download this file (2.6.1.Lota_kyla_arengukava.pdf)Lota küla arengukava 34 Kb
Download this file (2011_valla_arengukava_2011_2018_T.pdf)Õru valla arengukava 2011-2018 (Õru VV määrus nr 10, 16.12.2011) 548 Kb