Kolmas sektor

Õru vallas tegutsevad mittetulundusühingud: Epre Arendus, Lotamõisa Arendus, Lota Maaparandusühing, Õru Maaparandusühistu.

MTÜ-de teostatud projektide koond asub lehe allosas eraldi failina.

Aasta 2013

MTÜ Epre Arendus sai rahalist toetust kohaliku omaalgatuse programmist jõulupeo korraldamiseks. Üritus toimus 21.detsembril 2013.a algusega kell 20.00

Plakat eraldi failina lehekülje lõpus

_______________________________________________________________

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati Epre Arendus MTÜ projekt "Jaanipäev Õrus". Üritus toimus 22.juunil Õru puhkealal Õru alevikus. Projekti elluviimist toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Õru Vallavalitsus. Toimusid rahvuslikud mängud ja võistlused. Külapäeva plakat lehe allosas eraldi failina.

Aasta 2012

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati Epre Arendus MTÜ projekt "Õru vallarahva jõulupidu". Peo plakat lehe allosas eraldi failina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati Epre Arendus MTÜ projekt "Õru kandi külapäev". Üritus toimus 11.augustil Õru puhkealal Õru alevikus. Projekti elluviimist toetas Õru Vallavalitsus ja TÜ Eveliis. Külapäeval esinesid segakoor Rõõm, kohalikud tantsijad, kapell Supsti. Mtü Kungla etendas II osa Nipernaadist. Toimusid rahvuslikud mängud ja võistlused. Külapäeva plakat lehe allosas eraldi failina.

 

Aasta 2011

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati Seltsingu Uniküla Selts projekt "Õru kandi külapäev Unikülas". Projekti kogumaksus oli 1092 eurot, eraldatud toetus 916 eurot, omaosalus 32 eurot. Projekti elluviimist toetas Õru vallavalitsus summas 124,79 eurot. Külapäeva põhiteemaks oli Õru vallast pärit kultuuriinimeste - Fr Kuhlbarsi ja K. Tedre meenutamine. Algas külapäev lillede asetamisega Fr Kuhlbarsi sünnikohas asuva kivi jalamile. Fr Kuhlbarsi elu ja loomingut tutvustas Rain Soovares. Kristjan Tedre loomingust rääkis klaasikunstnik Riho Hütt. Külapäeva naelaks oli lillemaali valmimine osalejate silme all. Kunstnikuks Teet Suur. Ühiselt otsustati, et valminud maal peab edaspidi kaunistama vallavanema kabinetti. Külapäeval osales Kristjan Tedre tütar Iiris Teder. Osalejaid kostitati supi ja pirukaga.

Iiris Teder ja Teet Suur valminud teosega.

Aasta 2010

Mittetulundusühing Lotamõisa Arendus sai toetust Kohaliku omaalgatuse programmist jõulupeo korraldamiseks ja uute toolide soetamiseks.

Jõulupidu toimus 18.detsembril ja oma esmaesinemisega astusid üles kohalikud Line-tantsuhuvilised naised. Lisaks neile esines Tõlliste valla  tantsurühm Midrilinnud. Muusikalise poole eest hoolitses ansambel Party.

Projektiga soetati 36 uut tooli. Projekti kogumaht oli 27820 krooni, millest Kohaliku omaalgatuse programmi toetus 25000 krooni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MTÜ Lotamõisa Arendus esitas projekti "Õru puhkeala väljaarendamine III etapp" Valgamaa Partnerluskogu strateegia meetmele "Noor Valgamaa".  Projekt sai Valgamaa Partnerluskogu heakskiidu ja rahastati maaelu arengukava meede 4 "Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus" raames. Toetuse suurus 100 000 krooni ja MTÜ omaosalus 11 386 krooni.
Projektiga osteti ja paigaldati viis erinevat võimlemis-virgestusvahendit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati Seltsingu Uniküla Selts projekt "Uniküla heakorrapäevad ja puhkekoha rajamine". Projekti maksumus on 21751 krooni. Seltsingu eestvedajaks on Piret Kasuk. Tegevustega alustati 1. mail, mil viidi läbi talgud Uniküla mõisa pargis. Toetusraha kasutati veel murutrimmeri ostmiseks, et tagada heakord korrastatud pargis. Samuti rajati parki puhkekoht. Õru Vallavalitsus toetas projekti 1720 krooniga.

Samast programmist rahastati MTÜ Lotamõisa Arenduse projekt "Õru kandi külapäev Lota mõisas". Projekti maksumus on 14 600 krooni. Projekti aitas ellu viia Õru Vallavalitsus. Külapäev toimus 31. juulil. Eelnevalt, 24. juulil korraldati Lota mõisas talgud, mille käigus puhastati ruumid prahist js korrastati mõisa ümbrus.

Talgulised Lota mõisas

31.juuli kella 12 kogunes Lota mõisasse kodukandi rahvas ja külalisi lähemalt ja kaugemalt. Kohal oli Kaitseliit relvanäituse ja lasketiiruga. Lisaks valmistasid Kaitseliidu osavad kokad maitsva kartuli-tangu pudru. Päevas juhatas sisse MTÜ Lotamõisa Arendus juht Kaja Papagoi. Mõisa rollist Eesti ajaloos rääkis Valdo Praust. Tantsulusti tõid kokkutulnutele tantsumemmed Sangastest. Lisaks korraldati osalejatele mitmesuguseid võistlusi ning oli võimalus jalakeerutuseks.

 

 

 

Aasta 2009

Arvestades Lota küla eripära asustuse paiknemisel, oli otstarbekas rajada külla veel üks ootepaviljon. MTÜ Lotamõisa Arendus esitas taotluse kohaliku omaalgatuse programmi ootepaviljoni ehitamiseks, mis sai ka rahastuse. Nüüd on Lota küla elanikel võimalik kauplusautot, postimeest võimalik oodata varjus, kaitstuna tuule ja vihma eest. Ka külakoosoleku saab ootepaviljonis läbi viia.

Lota putka

MTÜ Lotamõisa Arendus eestvedamisel valmis 2009 a novembris Õru kandi arengukava

Aasta 2008

Priipalus moodustati Priipalu külaseltsing, esindaja Urve Jänes, kelle eestvedamisel esitati taotlus kohaliku omaalgatuse programmi Priipalu külaplatsi rajamiseks Priipalu puhkealale. Projekti rahastati programmist summas 13 505 krooni, millega püstitati külaplatsile kiik, teadetetahvel, paigaldati võrkpalli mängimiseks võrgu kinnituspostid ja teostati puhkeala heakorratööd. Õru vallavalitsus toetas projekti 1000 krooniga. Priipalu kiik

Priipalu stend

Lota külas loodi MTÜ Lotamõisa Arendus, esindaja Kaja Papagoi, kelle eestvedamisel esitati taotlus kohaliku omaalgatuse programmi Lota küla ootepaviljoni ehitamiseks. Projekti rahastati programmist summas 25 000 krooni.

Lota putka

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu rahastas Õru valla külade ja/või noorte väliürituste läbiviimiseks vajalike vahendite  - telk ja generaator - ostmist summas 15 599 krooni.

Aasta 2007

2007 aastal rahastas MTÜ Valgamaa Partnerluskogu projektikonkursi "Väärt elukeskkond" raames Metsatervenduse OÜ projekti "Arhtektuurse eskiisi koostamine Ruusa-Lota mõisakompleksile" summas 79200 krooni ja projektikonkursi "Valged laigud" raames MTÜ Priiajakeskus LET projekti "Külapäev" summas 9000 krooni.

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu liikmed Õru vallast on: MTÜ Priiajakeskus LET - esindaja Marika Vahi, FIE Armilda Saarman - esindaja Merle Tiideberg, MTÜ Lotamõisa Arendus - esindaja Kaja Papagoi ja Õru vallavalitsus - esindaja Andres Palloson. Õru vallavalitsuse osamaks oli 2007 aastal 6500 krooni ja 2008 aastal 8309 krooni. Osamaks 2009 aastal oli 7200 krooni ja on 2010 aastal 2200 krooni.

Loe Partnerluskogust: http://www.valgaleader.ee/

Loe külaliikumisest: http://www.kodukant.ee/

MTÜ Priiaja Let eestvedamisel sai 2007 aastal jaanipäeva eel teoks Priipalu külapäev. Päev avati lauluga Priipalust, mille järel suunduti Priipalu kalmistule, kus asetati lilli Vabadussõjas langenute haudadele. Ühises vestlusringis meenutati Priipalu minevikku ja vaadati vanu fotosid. Priipalu krossimehed näitasid oma üürgavat tehnikat, millega toodud auhindu võistlustelt nii Eestist kui välismaalt. Muusikalise osa eest kandis hoolt naabervalla kandlemees Ilmar Tiideberg. Ürituse kordaminekuks andsid oma panuse Valgamaa Partnerluskogu ja Õru Vallavalitsus.

Novembris valmis Lota külas külaelanike aktiivsel osalusel küla arengukava.

Priipalu külapäev

Priipalu külapäev

Õru vallas tegutsevad mittetulundusühingud: Lota Maaparandusühing, Õru Maaparandusühistu, Epre Arendus, Lotamõisa Arendus.

 

Muudetud 29.07.2013