Ühinemine

Osalemine projektis

Karula, Taheva, Tõlliste, Valga ja Õru omavalitsuste esindajate delegatsioon viibis 19 - 24. märtsil Rootsis ja 9. – 11. mail Taanis õppekülastustel projekti „Learning about development through international cooperation” käigus, mis on rahastatud Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Norden) poolt.

Loe lisaks lisatud failist (Projekti kokkuvõte)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise uuring on kätte saadav Advisio OÜ kodulehelt:

http://www.advisio.ee/et/Materjalid/Valga-uhinemisuuring

Muudetud 03.01.2013