Valla eelarve

Õru valla 2017.a eelarve - https://www.riigiteataja.ee/akt/414032017007

Õru valla 2017.a lisaeelarve https://www.riigiteataja.ee/akt/413092017008

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (2010_eelarve+.xls)2010 aasta valla eelarve 37 Kb
Download this file (2009_eelarve_.xls)2009 aasta valla eelarve 32 Kb
Download this file (2008 majandusaasta aruanne.doc)2008 aasta majandusaasta aruanne 681 Kb
Download this file (audit_2008.pdf)Audiitori aruanne 2008 aasta majandusaasta aruande kohta 831 Kb
Download this file (eelarve_2008_uus.xls)2008 aasta valla eelarve 29 Kb
Download this file (majandusaasta_aruanne_2007.doc)2007 aasta majandusaasta aruanne 640 Kb
Download this file (audit.pdf)Audiitori aruanne 2007 aasta majandusaasta aruande kohta 1278 Kb
Download this file (2007_eelarve.xls)2007 aasta valla eelarve 30 Kb
Download this file (2006.a. majandusaasta aruanne.doc)2006 aasta majandusaasta aruanne 571 Kb
Download this file (majandusaasta aruanne 2006.pdf)Audiitori aruanne 2006 aasta majandusaasta aruande kohta 572 Kb
Download this file (5.4. Valla eelarve.rtf)2006 aasta valla eelarve 626 Kb
Download this file (majandusaasta_aruanne_2005.rtf)2005 aasta majandusaasta aruanne 1150 Kb
Download this file (audiitori_aruanne_2009_kohta.pdf)Audiitori aruanne 2009 aasta majandusaasta aruande kohta 923 Kb
Download this file (2009_majandusaasta_aruanne.doc)2009 aasta majandusaasta aruanne 317 Kb
Download this file (2011_aasta_eelarve_seletuskiri.pdf)Valla 2011 aasta eelarve seletuskiri 107 Kb
Download this file (2011_aasta_eelarve.pdf)Valla 2011 aasta eelarve 123 Kb
Download this file (2010.a.majandusaasta_aruanne_2706.pdf)2010 aasta majandusaasta aruanne  281 Kb
Download this file (audiitori aruanne.PDF)Audiitori aruanne 2010 aasta majandusaasta aruande kohta 1410 Kb
Download this file (valla_2012_a_eelarve_seletuskiri.pdf)Valla 2012 aasta eelarve seletuskiri 41 Kb
Download this file (2012_valla_eelarve.pdf)Valla 2012 aasta eelarve 648 Kb
Download this file (2012_valla_eelarve_lisa.pdf)Valla 2012 aasta eelarve lisa 484 Kb
Download this file (2011aastaaruanne.pdf)2011 aasta majandusaasta aruanne 184 Kb
Download this file (2011aastaaruanne_audiitori_otsus.pdf)Audiitori aruanne 2011 aasta majandusaasta aruande kohta 10 Kb
Download this file (2012_eelarvekom_protokoll_1.pdf)Eelarvekomisjoni_protokoll_1_2012 490 Kb
Download this file (2012_eelarvekom_protokoll_2.pdf)Eelarvekomisjoni_protokoll_2_2012 259 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia.pdf)Õru valla eelarvestrateegia 1116 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia_lisa_1.ods)Eelarvestrateegia lisa 1 68 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia_lisa_2.ods)Eelarvestrateegia lisa 2 79 Kb
Download this file (2012_lisaeelarve.pdf)Valla 2012 aasta lisaeelarve 7 Kb
Download this file (2012_lisaeelarve_seletuskiri.pdf)Valla 2012 aasta lisaeelarve seletuskiri 7 Kb
Download this file (2013_eelarve_määrus.pdf)Valla 2013 a eelarve kinnitamine (volikogu määrus) 119 Kb
Download this file (2013_eelarve_määruse_lisa.pdf)Valla 2013 a eelarve kinnitamine (volikogu määrus lisa) 36 Kb
Download this file (2013_eelarve_tulud.pdf)Valla 2013 a eelarve tulud 34 Kb
Download this file (2013_eelarve_seletuskiri.pdf)Valla 2013 a eelarve seletuskiri 55 Kb
Download this file (2013_eelarve_komisjoni_protokollid.pdf)Eelarvekomisjoni protokollid  8 Kb
Download this file (2013_eelarve_kulud_.pdf)Valla 2013 a eelarve kulud 48 Kb
Download this file (aastaaruanne_2012.pdf)2012 aasta majandusaasta aruanne 143 Kb
Download this file (aastaaruanne_2012_audiitori_aruanne.pdf)Audiitori aruanne 2012 aasta majandusaasta aruande kohta 30 Kb
Download this file (aastaaruanne_2012_vv_protokoll_valjavote.pdf)Vallavalitsuse protokolliline otsus 2012 aasta aastaaruande kohta 148 Kb
Download this file (aastaaruanne_2012_kinnitamisotsus.pdf)Valla 2012 aasta majandusaasta aruande kinnitamine (volikogu otsus) 196 Kb
Download this file (eelarvearuanne_13.pdf)Eelarvestrateegia lisa_1_ 2013_2017 241 Kb
Download this file (strateegia_vorm_arvestusüksus_13.pdf)Eelarvestrateegia lisa_2_ 2013_2017 106 Kb
Download this file (strateegia_vorm_kov_13.pdf)Eelarvestrateegia lisa_3_ 2013_2017 204 Kb
Download this file (strateegia_vorm_valdkonniti_13.pdf)Eelarvestrateegia lisa_4_ 2013_2017 172 Kb
Download this file (seletuskiri_valla_eelarvele_2014.pdf)2014.a eelarve seletuskiri 309 Kb
Download this file (Õru valla 2014.a. eelarve vastuv (1).pdf)2014.a eelarve määrus 401 Kb
Download this file (lisa määrusele 2 Eelarve 2014.pdf)2014.a eelarve Lisa 211 Kb
Download this file (lisa otsusele_ 1-1.3_15_2013 aastaaruanne.pdf)2013 aasta majandusaasta aruanne 528 Kb
Download this file (Õru audiitori aruanne 2013_3.pdf)Audiitori aruanne 2013 aasta majandusaasta aruande kohta 22 Kb
Download this file (väljavõte_vallavalistuse_istungist.pdf)Vallavalitsuse protokolliline otsus 2013 aasta aastaaruande kohta 299 Kb
Download this file (volikogu_otsus.pdf)Valla 2013 aasta majandusaasta aruande kinnitamine (volikogu otsus)  345 Kb
Download this file (eelarvearuanne.pdf)Eelarvestrateegia 2014-2018 lisa1 236 Kb
Download this file (strateegia_vorm_arvestusyksus.pdf)Eelarvestrateegia 2014-2018 lisa 2 108 Kb
Download this file (strateegia_vorm_kov.pdf)Eelarvestrateegia 2014-2018 lisa 3 256 Kb
Download this file (strateegia_vorm_valdkonniti.pdf)Eelarvestrateegia 2014-2018 lisa 4 177 Kb
Download this file (2014 aastaaruanne.pdf)2014 aastaaruanne.pdf2014.aasta majandusaasta aruanne613 Kb
Download this file (Õru audiitori aruanne 2014 (1).pdf)Õru audiitori aruanne 2014 (1).pdf 22 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia 2016-2019.pdf)Eelarvestrateegia 2016-2019.pdfEelarvestrateegia 2016-2019257 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia 2016-2019_lisa_2.pdf)Eelarvestrateegia 2016-2019_lisa_2.pdf 177 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia 2016-2019_lisa_3.pdf)Eelarvestrateegia 2016-2019_lisa_3.pdf 108 Kb
Download this file (Eelarvestrateegia 2016-2019_vorm_1.pdf)Eelarvestrateegia 2016-2019_vorm_1.pdf 237 Kb
Download this file (2017_1-1.1_4_volikogu istungi protokoll (07.03.2017).pdf)2017_1-1.1_4_volikogu istungi protokoll (07.03.2017).pdf 13 Kb
Download this file (otsus 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine (2).pdf)otsus 2016 a majandusaasta aruande kinnitamine (2).pdf 426 Kb
Download this file (Revisjonikomisjoni  arvamus Õru Vallavalitsuse 2016.docx(1) (3).pdf)Revisjonikomisjoni arvamus Õru Vallavalitsuse 2016.docx(1) (3).pdf 77 Kb
Download this file (vol otsus 17 (1).pdf)vol otsus 17 (1).pdf 478 Kb
Download this file (VOL_2017_1-1.1_9_volikogu istungi protokoll (15.06..2017) (1).pdf)VOL_2017_1-1.1_9_volikogu istungi protokoll (15.06..2017) (1).pdf 120 Kb
Download this file (Õru audiitori aruanne 2016.pdf)Õru audiitori aruanne 2016.pdf 354 Kb