Õru puhkeala

Puhkealal on valminud universaalne spordiväljak, millel saab mängida tennist, võrkpalli ja korvpalli. Taotluse meetmesse 3.2 Külade uuendamine ja arendamine koostas MTÜ Lotamõisa Arendus. Projekti maksumus oli ca 72 tuhat eurot, millest valla osaluseks kujunes ca 20 tuhat eurot. Projekti koostas OÜ Aabenest ja ehitas OÜ SEMT.

Lisatud 04.01.2012

Õru valla talgud toimusid 7.mail 2011 a Õru puhkealal, kus talgulised istutasid 130 puud, rajasid muru ca hektarilisel alal, kustutasid janu kasemahlaga ja turgutasid tööst vaevatud keha seljanka supiga.

Tänud kõigile osalejatele!

Erilised tänud:   AS Laatre Piim
Metsatervenduse OÜ
Forestplanter OÜ
Järvselja taimeaed

Lisatud: 09.05.2011

Õru puhkealal on valminud jalgteed ja lehtlad

Mtü Lotamõisa Arendus eestvedamisel saadi toetust võimlemisvahendite ostmiseks ja paigaldamiseks Õru puhkealale

 

 

 

Lisatud 04.10.2010

Õru puhkeala asub Õru aleviku idaosas. Puhkeala pindala on ca 6,5 hektarit ja katastritunnus on 94302:002:0010 Maa-alast luuakse mitmefunktsionaalne puhkeala järgmiste tegevustega:

  • jalg- ja spordiradade valmistamine koos võimlemisvahendite paigaldusega;
  • spordiplatside ehitamine jalgpalli, tennise, võrkpalli ja korvpalli mängimiseks;
  • discgolfiradade rajamine;
  • kõlakoja ehitamine koos lava, tantsuplatsi ja istepinkidega;
  • suplus- ja piknikukoha korrastamine;
  • külakiige ja parkla ehitamine.

Sellise suuremahulise projekti elluviimine ei saa toimuda ühe aastaga, seepärast on tegevused jagatud etappideks. Esimesena valmis projekt Valgamaa Partnerluskogu meetmele "Väärt elukeskkond" 2009. aastal  - "Õru puhkeala väljaarendamine I etapp". Valgamaa Partnerluskogu kiitis projekti heaks ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) rahastas projekti summas 150 000 krooni (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 4). Valla osalus on projektis 17 714 krooni ja lisaks tasub vald ka käibemaksu projekti kogumaksumuselt summas 33 543 krooni. Projekti vahenditega: osteti discgolfi rõngad, teostati metsaraietööd puhkealal eesmärgiga kujundada olemasolevast metsastunud - võsastunud alast park ja telliti puhkeala geodeetiline alusplaan ja eskiislahendus.

Projekt "Õru puhkeala väljaarendamise II etapp" (Valgamaa Partnerluskogu meede "Väärt elukeskkond") sai Valgamaa Partnerluskogu heakskiidu 2010. a ja PRIA rahastas projekti summas 247 819 krooni (Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 4). Valla osalus projektis on 54 715 krooni ja lisaks tasub vald käibemaksu summas 60 507 krooni. Projektiga rajati jalgteed ja platsid puhkealale, ehitati sild üle kraavi, ehitati pergolad ja lehtlad. Püstitati teadetetahvel ja valmistati väikevormid - pingid ja prügikastid.

MTÜ Lotamõisa Arendus on puhkeala arendamiseks saanud toetust 827 868 krooni, et konserveerida olemasolevad müürid ja rajada nende vahele universaalne spordiväljak, kus oleks võimalik mängida tennist, korvpalli ja võrkpalli. Käesoleval aastal tehakse müüritiste ekspertiis ja valmib ehitusprojekt, spordiväljaku ehitamine algab 2011 aasta kevadel. Omaosalus projektis on 103986 krooni mille tasus omavalitsus ja toetus on maaelu arengukava (MAK) meede 3.2 "Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus".

MTÜ Lotamõisa Arendus esitas projekti "Õru puhkeala väljaarendamine III etapp" Valgamaa Partnerluskogu strateegia meetmele "Noor Valgamaa".  Projekt sai Valgamaa partnerluskogu heakskiidu ja rahastati maaelu arengukava meede 4 "Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetus" raames. Toetuse suurus 100 000 krooni ja MTÜ omaosalus 11 386 krooni mille tasus omavalitsus.
Projektiga osteti ja paigaldati viis erinevat võimlemis-virgestusvahendit.

Muudetud 13.10.2010

Õru puhkeala kujundusplaan

.
FileKirjeldusFile size
Access this URL (failid/pildid/kujundusplaan.jpg)Õru puhkeala kujundusplaan(suur fail) 0 Kb